Muslim Brotherhood – Persaudaraan dalam Islam adalah suatu jalinan aqidah yang menghubungkan umat Islam antara satu sama lain. Konsep persaudaraan dalam Islam mencakup aspek kasih-sayang, tolong-menolong tanpa diskriminasi kelas, pangkat dan kedudukan.

TOP

X